Ledarinfo

På denna sida finns viktig information till dig som är ledare i föreningen, bland annat om våra dokument som du förväntas läsa och följa så som vår policy, riktlinjer för träning, handlingsplan för värdegrundsarbete samt handlingsplan vid brand, skada och kris. Du hittar även information om ledarvård, tävlingar, reseersättning, avgifter, kurser och utdrag ur belastningsregistret.

Policy för Braåsgymnasterna

Handlingsplan för värdegrundsarbete

Handlingsplan vid brand skada och kris

Riktlinjer för gymnastikträning i Braåsgymnasterna

Avgifter

Du som är ledare och har barn i föreningen betalar halv avgift för deras träning. Om du själv är ledare och aktiv gymnast betalar du halv avgift för din egen träning.

Reseersättning

Som ledare har du rätt till reseersättning för de gånger du kör till och från träning, tävling eller till möten (18 kr/mil). Resa med kollektivtrafik ersätts givetvis också.
Reseräkning skickas via mail till kassören

Ledarvård

Du som är ledare eller medlem i styrelsen betalar halv deltagaravgift för ditt/dina barn. Om du är ledare eller styrelsemedlem och själv aktiv gymnast betalar du halv avgift för din egen träning.

Du som varit ledare/styrelsemedlem minst en termin under säsongen höst-vår har också möjlighet att en gång per år köpa något till dig själv t.ex. föreningskläder eller andra träningskläder eller skor. Du lämnar kvittot till vår kassör Evert Carlsson på Movägen 13 i Braås tillsammans med uppgifter om vilket konto du vill ha pengarna insatta på, ditt namn, vilken utbildningsnivå du är på och vilken grupp du är ledare för. Du kan lämna in kvitto från 1 maj till 1 november.

Hur stor ersättning du har rätt till beror på din utbildningsnivå

 Outbildad: 300kr

 Baskurs: 500kr

 Truppgymnastik A: 700kr

 Truppgymnastik redskap B och/eller Truppgymnastik fristående B: 900kr.

 För styrelsearbete är summan 500kr.

Kurser

Föreningen uppmuntrar alla ledare att gå utbildningar och på inspirationsdagar för att lära sig nya saker och utvecklas som ledare.

För att kunna gå någon av gymnastikförbundets kurser måste deltagaren genomfört och registrerat sig på kursen Intro Svensk Gymnastik. Intro Svensk Gymnastik är en digital distanskurs som innehåller information som alla ledare inom Svensk Gymnastik ska känna till, bland annat om Gymnastikförbundets utvecklingsmodell, ledarskap och uppförandekod. Genom att genomföra Intro Svensk Gymnastik säkerställer du att du har rätt kunskaper för att delta på Gymnastikens kurser. Genomför kursen, registrera dig och få ett diplom. Du hittar kursen här https://www.gymnastik.se/Utbildning/IntroSvenskGymnastik

Guide för hur du anmäler dig till gymnastikförbundets olika utbildningar hittar du genom att scrolla ner lite på denna sidan.  Tryck här https://www.gymnastik.se/utbildning/utbildningskalender för att komma till anmälan och för att se vilka utbildningar som ligger ute just nu.

Har du problem med att fylla i anmälan, tveka inte att höra av dig till någon annan ledare inom föreningen eller till braasgymnasterna@gmail.com

Tävlingar

Info om tävlingar hittar du här https://www.gymnastik.se/regioner/region-sydost/tavling/truppgymnastik

Varje ledare ansvarar själv för att ens lag bli anmält till respektive tävling, antingen genom att man anmäler själv eller ber någon annan att göra det åt sig.Utdrag ur belastningsregistret

Som en extra säkerhetsåtgärd följer vi kommunens riktlinjer och kräver att du som vill vara ledare hos oss visar upp ett utdrag ur belastningsregistret för två personer ur styrelsen. De registrerar sedan att utdraget har visats. Ett nytt utdrag ska sedan visas upp vart tredje år så länge som du är aktiv som ledare i föreningen

Du begär själv utdraget från polisen https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/