Ledarinfo

På denna sida finns viktig information till dig som är ledare i föreningen, bland annat om våra dokument som du förväntas läsa och följa så som vår policy, riktlinjer för träning, handlingsplan för värdegrundsarbete samt handlingsplan vid brand, skada och kris. Du hittar även information om ledarvård, tävlingar, reseersättning, avgifter, kurser och utdrag ur belastningsregistret.

Policy för Braåsgymnasterna

Handlingsplan för värdegrundsarbete

Handlingsplan vid brand skada och kris

Riktlinjer för gymnastikträning i Braåsgymnasterna

Avgifter

Du som är ledare och har barn i föreningen betalar halv avgift för deras träning. Om du själv är ledare och aktiv gymnast betalar du halv avgift för din egen träning.

Reseersättning

Som ledare har du rätt till reseersättning för de gånger du kör till och från träning, tävling eller till möten (18 kr/mil). Resa med kollektivtrafik ersätts givetvis också.
Reseräkning skickas via mail till kassören

Ledarvård

Du som är ledare eller medlem i styrelsen betalar halv deltagaravgift för ditt/dina barn. Om du är ledare eller styrelsemedlem och själv aktiv gymnast betalar du halv avgift för din egen träning.

Du har också möjlighet att köpa något till dig själv t.ex. föreningskläder eller andra träningskläder eller skor och lämna kvittot till vår kassör Evert Carlsson på Movägen 13 i Braås tillsammans med uppgifter om vilket konto du vill ha pengarna insatta på, ditt namn, vilken utbildningsnivå du är på och vilken grupp du är ledare för. Pengarna betalas ut i efterhand, från 1 maj till 1 november, till dig som varit ledare/styrelsemedlem minst en termin under säsongen höst-vår.

Hur stor ersättning du har rätt till beror på din utbildningsnivå

 Outbildad: 300kr

 Baskurs: 500kr

 Truppgymnastik A: 700kr

 Truppgymnastik redskap B och/eller Truppgymnastik fristående B: 900kr.

 För styrelsearbete är summan 500kr.

Kurser

Föreningen uppmuntrar alla ledare att gå utbildningar och på inspirationsdagar för att lära sig nya saker och utvecklas som ledare.

För att kunna gå någon av gymnastikförbundets kurser måste deltagaren genomfört och registrerat sig på kursen Intro Svensk Gymnastik. Intro Svensk Gymnastik är en digital distanskurs som ska göras vartannat år. Kursen innehåller information som alla ledare inom Svensk Gymnastik ska känna till, bland annat om Gymnastikförbundets utvecklingsmodell, ledarskap och uppförandekod. Genom att genomföra Intro Svensk Gymnastik säkerställer du att du har rätt kunskaper för att delta på Gymnastikens kurser. Genomför kursen, registrera dig och få ett diplom. Du hittar kursen här https://www.gymnastik.se/Utbildning/IntroSvenskGymnastik

Gymnastikförbundet Sydost arrangerar en del utbildningar. Här kan du se vilka utbildningar som är planerade, samt anmälan https://www.gymnastik.se/Regioner/gymnastikforbundetsydost/Utbildning/utbildnings-ochlageranmalan/   

Hittar man inte det man söker inom Sydost kan man även gå utbildningar i andra regioner. Alla Gymnastikförbundets utbildningar hittar du här https://www.gymnastik.se/Utbildning/Utbildningskalender/

Har du problem med att fylla i anmälan, tveka inte att höra av dig till någon annan ledare inom föreningen

Tävlingar

Info om tävlingar hittar du här https://www.gymnastik.se/Regioner/gymnastikforbundetsydost/tavling/tavlingsinriktning

Varje ledare ansvarar själv för att ens lag bli anmält till respektive tävling, antingen genom att man anmäler själv eller ber någon annan att göra det åt sig.Utdrag ur belastningsregistret

Som en extra säkerhetsåtgärd följer vi kommunens riktlinjer och kräver att du som vill vara ledare hos oss visar upp ett utdrag ur belastningsregistret för två personer ur styrelsen. De registrerar sedan att utdraget har visats. Ett nytt utdrag ska sedan visas upp vart tredje år så länge som du är aktiv som ledare i föreningen

Du begär själv utdraget från polisen https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/blanketter---ovrigt...